TILLEGGSFORSIKRINGER

TRYGGHET+

Tilleggsforsikringen ”Trygghet+” øker din økonomiske trygghet ved en skade. ”Trygghet+” gir deg

  • kr 0 i egenandel ved veihjelp/redning
  • Inntil 15 døgns leiebilerstatning ved avbrudd som skjer som følge av tyveri, havari eller dekningsmessig kaskoskade (ordinært 5 døgn). Forsikringen gjelder under forutsetning av at  avbruddet skjer under reise som inneholder minst to overnattinger og som er minst 200 km fra hjemmeadresse.
  • Fører- og passasjerulykkesforsikring med forsikringssum kr 400 000,- ved 100 % varig, medisinsk invaliditet.
  • Dødsfallserstatning  med forsikringssum kr 100 000,- ved førers død, under forutsetning av at fører er forsikringstager eller dens ektefelle/samboer/registrert partner
  • Dødsfallserstatning  med forsikringssum kr 100 000,- ved passasjer(er)s død, under forutsetning av at fører er forsikringstager eller dens ektefelle/samboer/registrert partner
  • Ekstra erstatning ved sykehusopphold på mer enn 72 timer i strekk som følge av trafikkulykke med forsikret mc
  • Ekstra erstatning for økte reise- og levekostnader som følge av trafikkulykke med forsikret mc.

”Trygghet+” koster kr 440,- per år, og omfatter samtlige motorsykler du har forsikret hos oss. Forsikringen gjelder i tillegg til din ordinære forsikring, for skade som har oppstått som følge av at  motorsykkelen vært  i trafikal bruk. Kravene som stilles til din ordinære forsikring skal være oppfylt.

Dersom kravene ikke er oppfylt vil erstatningen kunne settes ned eller falle helt bort.

Ved skade som omfattes av tilleggsforsikringen ”Trygghet+” gjelder samme rutiner og kontaktopplysninger som ved annen skade. Mer informasjon finner du under fanen ”Ved skade”.

TILBEHØR+

Tilleggsforsikringen ”Tilbehør+” utvider din erstatning for fastmontert tilbehør/ekstrautstyr med inntil kr 75 000 til forskjell fra kr 15 000 under standarddekningen. ”Tilbehør+” koster kr 170 per år og omfatter tilbehør som erstatter annen del på din mc, eller ettermontert ekstrautstyr. Erstatning beregnes etter prisforskjellen mellom originaldel og erstatningsdel. Ikke montert tilbehør som erstattes av annen del av din ordinære forsikring omfattes ikke av tilleggsforsikringen.

Flerforsikring

Tilleggsforsikringen ”Flerforsikring” gir deg lavere total forsikringspremie. ”Flerforsikring” kan tegnes dersom du har flere enn en mc forsikret hos oss, og dersom bare et av kjøretøyene benyttes av gangen. Dekningen kan ikke kombineres med forsikringstypene ”Classica” og/eller ”Garasjeforsikring”. Ved utlån av motorsykkelen skal føreren ha samme registrerte bostedsadresse som forsikringstager, samt oppfylle de øvrige vilkår som gjelder for forsikringen.

Kundeservice: 22 55 55 48

Skadeservice: 22 55 55 48

Åpningstid: man-fre 08:00 - 16:00

Produksjon & design: WebbPartner

© 2011 Bilsport & Mc Spesialforsikring | Sitemap Sv | Sitemap NoBilsport & Mc - en del av Tryg Forsikring * Foretaksregisteret * NO 989 563 521 MVA * Postboks 184 * NO 0216 Oslo * Tlf 22555548 * www.bilsport-mc.no * Filial av Tryg Forsikring A/S * Erhvervs- og Selskabsstyrelsen * CVR-nr 24260666 * Klausdalsbrovej 601 * DK 2750 Ballerup